MASSAGE OCH KARENSTIDER

Då jag har fått flera frågor angående karenstid på massage, tog jag tag i detta på allvar och frågade Jordbruksverket helt enkelt. SKK och andra hundorganisationer har samma regler. Så här är det: Massage för friskvård är inte belagd med … Läs mer

Lite mer tarmkunskap

Tunntarmens yta på människa är ca 30 kvm (enligt senaste forskningen) och på hund är den något mindre. Allt detta får plats i magen på grund av veckbildningar och villi. Villi är ”tarmludd”, fingerlika 1 mm långa och 0,1 mm … Läs mer