Lilla Friskvårdsskolan, Del 5: Aktivering/Berikning

Aktivering/Berikning

För hundens välbefinnande är just berikning av hundens vardag och liv lika viktigt som promenad och vård. Jag hittade en riktigt trevlig kandidatuppsats från 2011 skriven av Therese Eriksson: Berikning för tamhund (Canis familiaris), och så här sammanfattar hon vad berikning är:

Berikning innebär att tillföra eller förändra något i hundens liv och miljö som ökar dess välfärd genom att stimulera naturliga beteenden. Berikning minskar stress- och problembeteenden, stereotypier och dålig hälsa, och gör hunden mer adaptiv till sin omgivning, ökar den kognitiva förmågan, gör hunden mer nyfiken, samt ökar hundens förmåga att klara av utmaningar. Berikning kan delas in i sex kategorier; födoberikning, miljöberikning, doftberikning, social berikning, fysisk berikning, samt kognitiv berikning. Berikning kan vara både enkelt och roligt, och ett trevligt inslag i vardagen för både hunden och dess ägare.

Exempel på berikning:

Födoberikning: Att låta hunden arbeta för sin föda, genom att till exempel strö ut fodret på marken, gömma det, eller använda aktiveringsleksaker. Olika former av ben eller kadaver uppmuntrar till tuggbeteenden, och hänger man ibland upp dessa får hunden även arbeta för att få loss dem. Att ge hela eller råa ägg, frukt och grönsaker i olika former och varianter uppmuntrar till undersökande av föda.

Miljöberikning: Att ge hunden en stimulerande miljö där den kan
undersöka saker, lukta, spana och leka. Detta kan göras genom att förse hunden med olika typer av leksaker, som den kan leka med själv, tillsammans med människor, eller tillsammans med andra hundar. Man kan ge hunden tillgång till att bädda, gräva, eller undersöka främmande föremål. För hundar som hålls i kennlar är det även viktigt att dessutom förse dem med en komplex stimulerande miljö, med exempelvis horisontella och vertikala plan, utkiksposter, tunnlar, siktbarriärer, och en variation av dofter att undersöka.

Doftberikning: Att låta hunden använda sitt luktsinne, exempelvis i nya miljöer eller genom att lägga spår. Hunden kan även ges möjlighet att undersöka och lukta på olika dofter och markera dessa.

Social berikning: Att i olika former låta hunden få interagera och umgås med både människor och artfränder. Detta kan ske genom regelbundna promenader, träning eller lek, men även genom att man som ägare pratar med hunden, samt borstar, klappar och kelar med den. Relationer mellan människa och hund stärks av positiva upplevelser i samband med interaktion och aktivitet. Doftmarkering, både att lukta på och att markera själv, är för hunden ett viktigt socialt beteende som den bör få utföra.

Fysisk berikning: Att låta hunden få utlopp för sina rörelsebehov. Genom regelbundna promenader där hunden får röra sig i sina gångarter, hoppa, klättra och parera i terräng. Träning i olika former, eller lek, ger även det fysisk stimulans. Hundar har olika grader av motivation till jaktbeteenden såsom att spana, spåra, förfölja, jaga och/eller attackera bytet, vilket man kan stimulera genom jaktlekar, men även med spår, om man inte vill jaga med hunden på riktigt.

Kognitiv berikning: Att låta hunden lösa problem, vilket enkelt går att låta hunden göra genom att ge den aktivitetsspel, som finns i många varianter och svårighetsgrader. Det går även bra att gömma föda under burkar, eller i kartonger, tidningspapper, toalettrullar i olika kombinationer. Promenader i olika miljöer eller träning i olika former ger också kognitiv berikning.

Understimulering kan leda till stress- och problembeteenden, inaktivitet, stereotypier och dålig hälsa, som berikning däremot motverkar. Berikning ökar hundens fysiska och psykiska välmående genom att främja utförandet av naturliga beteenden och ökad beteendediversitet. Hundar blir med hjälp av berikning mer adaptiva till sin omgivning, får större förmåga att klara av utmaningar och ökad nyfikenhet. Även träningsbarheten och potentialen för ökad prestanda ökar av berikning. Hundens kognitiva förmåga ökar dessutom av berikning, och takten hundens hjärna åldras i blir långsammare.

Enbart fantasin sätter gränsen för hur man kan berika sin hunds liv, och genom att ha roligt tillsammans under berikningen stärker man sin relation. Berikning behöver inte vara komplicerat, utan kan lätt bli en enkel och rolig del av vardagen för både hund och ägare.

Läs hela uppsatsen här

Kommentarer inaktiverade.