Canineopat

Vad gör en Canineopat?

En Canineopat ska förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga genom behandling och rekommendationer om fysisk träning.

I en Canineopats yrkesroll ingår främst undersökning och behandling med syfte att bota,
förebygga och hundmodelllindra sjukdom eller skada. Problemen finns främst i rörelseapparaten med dess stödjeorgan, det vill säga skelett, leder, muskler, senor och ligament samt nerver. En Canineopat bedömer också hundens förmågor och funktion såsom motorik, styrka, rörlighet och smärta. Behandlingen avser framför allt primära problem men också sekundära (problem som uppkommit av det ursprungliga besväret). Canineopatens kunskapsområde täcker det mesta som klassas inom ”problem i rörelseapparaten” såsom anatomi, fysiologi, massage, mjukdelar, biomekanik, rörelseanalys, träning och friskvård. I en rörelseanalys tittar man på hundens rörelsemönster, hållning, muskulatur och samspelet mellan dessa aspekter. Efter genomgången rörelseanalys och undersökning läggs ”fynden” samman och ligger då till grund för behandling, rehabilitering och träning.

Canineopatutbildningen är under 1 år och är heltidsstudier.

Professionell Canineopat/ Hundfysioterapeut utbildningen på UPH omfattar:UPH_header

Anatomi och fysiologi basutbildning
Som lär dig hundens byggnad och funktion. Inre kroppsfunktioner och processer. Skelettets byggnad och funktion samt muskulatur, leder och mjukdelar, i detalj. Mycket omfattande.

Biomekanik
Omfattande genomgång av hundens rörelseschema och rehabilitering.

Patologi
Hundens vanliga sjukdomar samt symtom på sjukdom.

Genuin Svensk Hundmassage
En djup och mycket verksam massageform. Här ingår även stretching, palperingsteknik samt akupressur.

Orsaksdiagnostik
Ställa en adekvat diagnos (alltid tillsammans med veterinär) som innebär att man ser den verkliga, bakomliggande orsaken till aktionsproblem mm. Även prognos på verksam behandling. Denna del av utbildningen är ämnat att lära dig se grundproblemen istället för att symtombehandla.

Elektroterapi, Stötvågsterapi, Biolight och Laser behandling
Du lär dig arbeta med de senaste och absolut mest effektiva komplementära behandlingsformerna.

Kunskaper i att utläsa veterinärdiagnoser
Du ska kunna läsa, förstå och förklara veterinärutlåtanden och liknande.

Kunskaper i att utveckla hundens fysiska kapacitet
Du lär dig förbättra hundens fysik samt att utvärdera effekten av din behandling.

Rehabilitering och träningslära
Att kunna ge adekvat konvalescens och rehabilitering.

Foderlära
Vad hundens kropp behöver, kan tillgodogöra sig, mm.

Cert. Canineopat är den första Hundfysioterapeut utbildningen som är kvalitetssäkrad. Det innebär att det är en yrkesskyddad titel. Man måste avlägga ett praktiskt och ett teoretiskt prov vart tredje år för att få behålla sitt certifikat. Utbildningen är också en KU-utbildning vilket betyder att den ligger under skolverkets regler och betygssystem samt är under statlig tillsyn. Allt detta för att säkerställa en hög kvalité samt att våra kunder skall kunna vända sig till en sakkunnig professionell yrkesman/kvinna och känna sig trygg i de råd och behandlingsformer som Cert. Canineopaten ger.