Övervaccinerar vi våra hundar?

En personlig reflektion samt lite fakta. Del 1.

I våras kom den årliga kallelsen till vaccinering från min veterinär. Jag har alltid vaccinerat mina hundar varje år utan att ha koll på vilket vaccin det handlar om. Under det senaste året har jag läst flera rapporter om sidoeffekter av just vaccinering. Rapporterna har kommit från veterinärer, forskare och hundintresserade. Detta fick mig nu att börja leta efter fakta.

Det SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) rekommenderar är följande när det gäller grundvaccination (HCC, parvo och valpsjuka):

”-Vaccination av valpar vid 7–8 veckors ålder för att motverka sjukdomsutbrott till följd av sjunkande maternala antikroppar.
-En vaccination efter 12 veckors ålder då halten maternala antikroppar kan förväntas vara tillräckligt låg för att möjliggöra skapande av ett långvarigt immunologiskt skydd.
-En boostervaccination vid cirka ett års ålder.

Ansvarig djurägare behöver känna till att vaccinationen inte har en omedelbart skyddande effekt. Valpar skall därför inte utsättas för onödiga smittrisker innan immunförsvaret hunnit svara på den vaccination som sker efter 12 veckors ålder. Revaccination med de tre ovan definierade basvaccinerna av hundar över ett års ålder bör inte ske oftare än vart tredje år.”

SVA nämner att det finns individer som kan ha sämre immunologiskt skydd innan tre år och det är väl därför veterinärerna kallar oss vart tredje år för grundvaccinerna, men enligt R.D. Schultz är det mycket ovanligt.

Jag hittade en artikel: Duration of immunity for canine and feline vaccines: A review, av Ronald D. Schultz, skriven 2006. Här listar han de vanligaste vaccinerna för hund och antal år som hunden fortfarande har immunitet sedan revaccineringen vid 1 års ålder. Resultatet visade en immunitet mot HCC och parvo i mer än 7 år och valpsjuka i mer än 5 år. Intressant…

För att få vara med på tävlingar och prov gäller SKK´s krav där hunden ska ha en vaccination mot valpsjuka inte äldre än 4 år. Sedan rekommenderar dom att hunden ska vara vaccinerad mot parvo då viruset kan finnas länge i omgivningen och kan orsaka svåra diarréer hos den smittade hunden. HCC är mycket ovanligt men en allvarlig och dödlig sjukdom där levern angrips, därför finns även den med på rekommendationerna för grundvaccinering.

Vad beträffande kennelhosta så bör man vaccinera varje år precis som för oss vid influensavaccinering. Kennelhostevaccinet ger tyvärr inte fullt skydd men kan göra att en smittad hund får lindrigare symtom. Enligt Merck Veterinary Manual är kennelhosta inget annat än hundarnas motsvarighet till en vanlig förkylning. Det var nog kennelhostevaccinering som jag blev kallad till varje år.

Nästa gång kommer det att handla om vad skada vaccinerna kan ge och varför.

Kommentarer inaktiverade.