Lilla Friskvårdsskolan, Del 4: Stress

Stress

Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktionerna i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”. Den kan ha flera olika orsaker som t.ex. smärta, nedkylning, rädsla och flykt. Ur evolutionär synpunkt är stress ett mycket viktigt svar som är bevarat i alla högre djurarter, inklusive alla primater, gnagare och reptiler.

Stress kan yttra sig bland annat som en akut stressreaktion, och ge kvarstående men som posttraumatiskt stressyndrom. Stress kan vara positiv och förbättra arbetsresultat, men långvarig negativ stress kan orsaka flera sjukdomar.

Hundar kan precis som vi människor bli stressade. Stress hos hunden uppträder när den känner att den inte kan klara situationen och inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Ofta, när en hund har problembeteenden så ligger stressen som en orsak i botten. Hundar kan vara utsatt för både långtids- och korttids stress. Stressen kan bero på både överstimulering och/eller understimulering. Oavsett vilken typ av stress eller vad den beror på så frigörs det hormoner i kroppen på hunden, bl.a. adrenalin och cortisol. Om hunden lider av långtidsstress eller om den ofta utsätts för korttids stress så kommer den att bli sjuk.

Att någon gång ibland utsätta en frisk och harmonisk hund för måttlig stress är inte farligt men du bör komma ihåg att det tar tre till fem dagar innan stresshormonerna är tillbaka på sin vanliga nivå igen. Det är av största vikt att en hund som blivit utsatt för stress får tid att återhämta sig innan du utsätter den för ett stressmoment igen.

Hur kan man se att hunden är stressad?
Här nedan är symptom på både korttids och långtidsstress och symtomen gäller främst för vuxna hundar. Observera att valpar eller unga hundar kan ha samma symtom utan att för den skull vara stressade.

-Hunden är orolig och rastlös
-Spänd kropp/hårda muskler
-Svettiga trampdynor
-Har svårt att koppla av eller sova
-Kissar inne, kissar och bajsar mer än normalt
-Är sjuk ofta, immunförsvaret sänks av stressen
-Kräks
-Gräver hysteriskt
-Överdrivna signaler
-Passivitet/ apati
-Håravfall eller andra päls/hud problem
-Drar hårt i koppel
-Svårt att vara ensam
-Lätt skrämd, rädd för många olika saker
-Störd löpcykel
-Stereotypiska beteenden t.ex. jagar sin svans
-Koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter
-Biter i kopplet/ biter sönder saker
-Gör utfall
-Ökad aggressivitet/överreagerar
-Tappad aptit
-Piper/ gnäller mycket
-Slickar på tassar
-Rider på saker eller personer
-Hässjar/flämtar/darrar
-Ljudkänslig
-Luktar mycket hund
-Dålig andedräkt
-Skum i mungipor
-Förhöjd puls
-Dricker mer
-Tar inte godis
-Känslig för beröring
-Skäller ofta

Vad kan stressa hunden?
-Smärta och eller sjukdom
-Stressad matte/husse
-Orolig omgivning (flyttar ofta, ändring i hemmiljö, flocken ändras exv. om man har inackorderingshundar eller liknande)
-Ägaren har för höga ambitioner, ställer för stora krav på hunden. Kan vara både i träning och i vardagen.
-Höga och starka ljud
-Stor vaktroll, får alltid ta emot främmande först och/eller ensam ute på tomten.
-Liten rörelsefrihet, får alltid på i koppel, vara mycket i hundgård eller bur.
-Konflikt i ”flocken”/aggressivitet i närmiljö (barn som bråkar mm.)
-För mycket hetsiga lekar eller aktiviteter, boll-pinnkastning, kamplek.
-Under- eller överstimulering
-Aldrig få vara i fred. Blir störd när den vilar eller sover, även om man bara ”gullar” med hunden så blir den störd.
-Att aldrig få träffa andra hundar och/eller isolering/avskildhet/ ensamhet från övriga flockmedlemmar
-Hårda träningsmetoder med hårda ord eller våld.
-Frustration hos ägare. Hunden förstår inte vad ägaren vill. Inte få respons på signaler.
-Osäkerhet/ rädsla hos ägare
-Hot inom den egna flocken
-Sex, hanhundar blir stressande om de bor i ett område med många tikar och de löper titt som tätt.
-Att inte få kissa och bajsa när den behöver.
-Frysa eller vara för varm
-Att vara hungrig eller törstig.
-Att bli utsatt för skrämmande händelser eller situationer.

Understimulering
Att utsätta ett aktivt, socialt högt stående djur som hunden för understimulering är en orsak till stress. Många gånger är det så att ägaren inte vet vad hunden behöver. Hunden har olika instinkter och behov som det är viktigt att de får utlopp för, bl.a. är det viktigt att hunden får röra sig fritt, kan man inte ha hunden lös så bör man sätta på ett flexi-koppel eller en lina, (viktigt att inte ha halsband då du använder flexi eller lina då hunden kan skada sig, de kan få upp hög fart och sen blir det tvär stopp med ett ryck).

Att hålla ett flockdjur som hunden, ensamt för långa stunder ger ofrånkomligt stress. De behöver få vara med sin flock (familj), de behöver också ha hundkompisar för att få använda sitt språk och för att må bra.

Överstimulering
När det gäller överstimulerande faktorer kan dessa framkalla stressreaktioner på samma sätt som de understimulerande. D.v.s. om hunden utsätts för dem för ofta och för länge och om det blir för många av dem. För vissa individer kan en endaste faktor utlösa en stressreaktion medan en annan individ klarar av flera stressfaktorer utan att bli stressade. Ibland har överstimuleringen att göra med att hunden får för allt för mycket fysisk aktivitet. Man bygger upp en kondition hos hunden som man kan önska hos en kapplöpningshäst/hund. En hunds normala gångarter är skritt och trav. Bara i jaktsituationer och vid flykt användes galopp eftersom det tar så mycket och är så utarmande på stress-systemet, något som djur som lever i vilt tillstånd inrättar sig efter.

Att hunden flåsar och låter som en blåsbälg, tas ofta som tecken på att hunden har blivit ordentligt rastad och tröttat ut sig tillräckligt så man kan gå hem med gott samvete och förvänta sig att hunden skall sova gott i flera timmar. Man tror att hunden ”sprungit av sig” istället har den ”sprungit på sig” stress.

Flämtande tyder på, snarare än fysisk utmattning, att hunden är mycket uppe i varv – en stressreaktion har satt igång i kroppen. Blodet behöver mer syre för att musklerna skall få mer näring för att klara den pågående ”jakten” efter bollar och pinnar. Hundens reservkapacitet tas i bruk, men det är inte naturens mening att den skall användas och tömmas varje dag.

Kroppen ställer in sig för att klara ökad stress.
En stressad individs hormonsystem ändras ju längre tid och ju fler stressfaktorer det utsätts för. Förutsättningen vid födelsen är ett helt normalt fungerande hormonsystem som sätts igång när kroppen verkligen behöver reservenergi d.v.s. vid jakt, kamp och flykt.

Om hunden varje dag utsätts för psykiska och/eller fysiska ansträngningar som inte är naturliga, så utsöndras alltmer stresshormoner i blodet. Det gör att individen alltid är i högsta alarmberedskap. Binjurebarken, där stresshormonet produceras, blir med tiden förstorad för att kunna klara av den ökade produktionen av stresshormon. Och med den förstorade binjurebarken så kommer en konstant ökad produktion av stresshormoner. Vid korttids stress, exv. ett hundslagsmål så rusar adrenalin i höjden och når sitt maximum efter 15-20 minuter och det ökar också cortisolet, magsyran och könshormonerna. Könshormonerna gör att hunden reagerar mer aggressivt på hot än annars. Alltså är det väldigt vanligt att det är stressade hundar som gör utfall och är aggressiva.

Om man tar bort de stressframkallande faktorerna, så tar det ändå lång tid innan man kan se någon ändring av hundens beteende. Detta på grund av att den förstorade binjurebarken fortsätter att producera alltför stora mängder stresshormoner. Men så småningom når hormonsystemet ner till sin normala kapacitet och individen blir mer harmonisk och välfungerande.

Jakt och kamplek hos hunden
Vi stressar ofta våra hundar omedvetet genom att utsätta dem för jakt och kamplekar. Det producerar lika mycket stress som de verkliga jaktsituationerna i naturen. Jaktlekar utsätter vi hundarna för då vi kastar saker till dem, t ex bollar och pinnar.

Att kasta pinnar, bollar, dummies o.s.v. varje dag till hunden är starkt stressande. Hundar älskar att springa efter saker som ”flyr”, men det är en jaktaktivitet som sliter hårt på hunden både psykiskt och fysiskt. Det är en speciellt stor påfrestning på lederna tack vare de tvärvändningar i full fart som hunden ofta gör när den jagar någonting. Tyvärr blir det ett slitage på lederna som oftast inte visar sig förrän hunden blivit äldre. Hundar som blivit van vid att ägaren hela tiden går och kastar saker och ting omkring sig, har ofta svårt att slappna av på promenader. De väntar hela tiden på att få göra en ”flygande start” efter ett byte. De kan också ha svårt med att tolerera att andra hundar kommer i närheten, då de ser på dessa som konkurrenter till ”bytet”.

Att utsätta hunden för brottning och kamplekar, något som vissa människor inte kan motstå när de umgås med hundar, det skapar i stället stress och bidrar inte till en förtrolig samvaro mellan hund och människa.

Lek med andra hundar
Att träffa hundvänner är viktigt och riktigt för hundar men det bör ske med måtta. Om träffarna sker dagligdags och mest består av att hundarna jagar varandra över stock och sten och turas om att vara rov/bytesdjur så är det helt klart en överstimulerande faktor. Den leken är en onaturlig aktivitet i de vilda hundarnas/vargarnas vardagsliv.

Eftersom valpar i regel träffar många nya hundar varje dag, till ex. i parkerna, så kan det för en del individer innebära att innehållet av stresshormoner i blodet ökar och i kombination med andra faktorer kan detta medverka till att negativ stress uppstår.

Hos de flesta hundar med problembeteenden så finns stress med i bilden.
Hundar skall inte arbeta hela tiden, de är inte gjorda för det. Många gånger stressas hunden av för stora krav och för mycket aktiviteter. Så tänk på att ni inte behöver aktivera er hund hela tiden, lär er att bara vara tillsammans och njuta av lugn och ro.

Vad ska man göra för att minska stressen hos sin hund?
-Var vänlig mot din hund, använd inte våld eller hårda ord.
-Låt hunden vara tillsammans med sin familj/flock så mycket som möjligt. Ordna med dagmatte eller liknande om ert arbete kräver att ni är ifrån hunden större delen av dagen.
-Låt den umgås med andra hundar på ett sunt sätt.
-Lär dig se din hunds lugnande signaler och svara på dem.
-Ryck inte hunden i halsen
-Se till att det finns lugn och ro för hunden under dagen. Låt det gå minst tre timmar mellan varje aktivitet.
-När hunden sover eller vilar så ska den få göra det i fred.
-Om det finns saker som hunden är rädd för i sin hemmiljö, ta bort dem tills stressen sjunkit.
-Tala lugnt till hunden
-Skydda hunden från ”bråkiga” barn om man har sådana hemma
-Låt hunden få utlopp för sin nos och hjärna. Små spår eller sökövningar eller liknande är bra.
-Låt inte hunden vara ensam ute på tomten och vakta.
-Se till att det finns gott om tuggben.
-Se till att hunden får lyckas med saker och ge den beröm och uppmuntran därefter, det är viktigt för självkänslan.
-Beröring och massage är lugnande.

Kommentarer inaktiverade.