Lilla Friskvårdsskolan, Del 4: Stress

Stress Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktionerna i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”. Den kan ha flera olika orsaker som t.ex. smärta, nedkylning, rädsla och flykt. Ur evolutionär synpunkt är stress ett mycket viktigt svar som … Fortsätt läsa Lilla Friskvårdsskolan, Del 4: Stress