Välkommen till Humlebyns.se

Välkommen till Humlebyns

billy-front-ram

Här finns mångårig hunderfarenhet och brett hundkunnande.

Vårt mål är att hundägaren ska få adekvat hjälp, vägledning och ökad kunskap, att hunden mår bättre och känner sig gladare.